PAJUPURON KYLÄ

Pajupuron kylä sijaitsee noin 7 km:n päässä Saarijärven keskustasta etelään.

Pajupuron kylä on kuulunut aiemmin Hännilään, mutta on muodostunut 1900-luvun alussa omaksi kyläkunnakseen.

Pajupuron kylä on muodoltaan nauhakylä. Kylämaisema on maaseudun kulttuurimaisemaa, jossa hallitsevat metsät ja pellot sekä vesistöjen rannat. Asutus on keskittynyt pääasiassa Pajupurontien varrelle sekä Murronjokilaakson molemmin puolin.

Pajupuron vahvuuksia ovat ahkerat, luovat ja leppoisat ihmiset ja vahva kulttuuriperintö. Saarijärven keskusta on palveluineen lähellä, hyvien yhteyksien päässä. Turvallisuutta ja luonnonrauhaa hakevalle Pajupuro tarjoaa hyvän asuinympäristön. Viimeisimmän laskelman mukaan (vuodelta 2012) pajupuroisia on 269.

Pajupuron koulun ympäristö puroineen ja kuvanveistäjä Hannes Autereen kotitila ovat ainutlaatuisia kohteita, jotka antavat Pajupurolle oman leimansa. Autereen kiinteistö on nykyään yksityisomistuksessa. Pajupuron koulu puolestaan on koulutoiminnan loppumisenkin jälkeen (v. 2005) edelleen koko kylän sydän ja kyläläisten tärkein kokoontumispaikka.

Lautajärven lintutorni ja kota, Erämiesten hirvikota, Pajupuron koulun kota, Haarasen ja Sääkspään alueet sekä Katajajärvi tarjoavat retkeily- ja harrastuskohteita kyläläisille.